A KCsE egyesület fő célja:

Kosztolányi családok tagjainak felkutatása, családfák kutatása, összeállítása, karbantartása.

Köszöntő

Tapasztalataink szerint egyre többen keresik a gyökereiket szerte a világban. Az egyesületünk tevékenysége is hozzájárul ahhoz, hogy egyre több Kosztolányi kezdi feltárni, felrajzolni a saját családfáját, családja múltját és keresi származása helyét.

Rendezvényeinken sok közvetlen rokon talált egymásra. A közös tevékenység során ismeretségek, barátságok alakulnak ki. A korábban még ismeretlennek számító emberek így egymásra találhatnak. Tapasztalataink szerint az is gyakori, hogy más közös tevékenységek is kialakulnak, csoportosulások jönnek létre.

Értékes és érdekes embereket ismerünk meg. A Kosztolányiakkal kapcsolatban egyetemes tudás birtokába jutunk, amit állandóan bővíteni lehet és kell. Gyarapodnak a történelmi, földrajzi, társadalmi stb ismereteink. A hírneves Kosztolányiak zöme példaképül szolgálhat nem csak a Kosztolányiak számára, nekünk meg plusz energiát ad a mindennapjaink számára.

Egy szóval szép és érdekes az egyesület tevékenysége.
Várunk az egyesületbe minden magát a családhoz tartozónak érző személyt illetve azokat is akiknek az érdeklődését sikerül felkeltenem.

Tisztelettel:

Kosztolányi Gyula
elnök